Απόφαση Αρείου Πάγου για την αναπροσαρμογή επαγγελματικού μισθώματος

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. 3/2014 απόφασή της, έκρινε ότι, εφόσον έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για αναπροσαρμογή επαγγελματικού μισθώματος, παύει η συμφωνία μεταξύ ενοικιαστή και εκμισθωτή για σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος και η ιδιωτική αυτή συμφωνία μισθωτή και ιδιοκτήτη ακινήτου δεν ισχύει για το μέλλον.

Ακόμη, οι δικαστές έκριναν, ότι μετά τη δικαστική απόφαση για αναπροσαρμογή εμπορικού μισθώματος, το μόνο που μπορεί να ισχύσει για το μέλλον είναι η νόμιμη αναπροσαρμογή που ρυθμίζεται με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Προεδρικού Διατάγματος 34/1995.

Σύμφωνα με το Π.Δ. η αναπροσαρμογή αυτή ανέρχεται, «σε ποσοστό 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος».

Η Ολομέλεια εξέδωσε την απόφαση [PDF] αυτή εξετάζοντας επαγγελματική μίσθωση στην Ήπειρο η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1990. Η μίσθωση αυτή παρατάθηκε σταδιακά μέχρι το 2002, ενώ στο τελευταίο συμφωνητικό μίσθωσης είχε προβλεφθεί αυτόματη ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά 10% (συμβατική ρήτρα).

Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου προσέφυγαν στα δικαστήρια και ζητούσαν αναπροσαρμογή του μισθώματος επικαλούμενοι το άρθρο 388 του ΑΚ που αφορά την απρόοπτη έκτακτη μεταβολή των συνθηκών την οποία δεν μπορούσαν να προβλέψουν κατά το χρόνο που υπέγραφαν το μισθωτήριο συμβόλαιο .