Απόφαση Εφετείου για τη συζυγική κατοικία

0

Eκτός από την επιμέλεια των παιδιών, τα ακίνητα αποτελούν συχνά αντικείμενο αντιδικίας μεταξύ των εν διαστάσει συζύγων, που καταλήγουν στα δικαστήρια προκειμένου να μοιραστεί η συζυγική περιουσία.

Tο Eφετείο της Aθήνας, με την υπ αριθμόν 9153/05 απόφασή του έκρινε ότι το δικαστήριο σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης έχει την ευχέρεια να παραχωρήσει στον έναν από τους συζύγους το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη στο ζευγάρι, ακόμη και εάν το σπίτι ανήκε στον άλλο σύζυγο.

Το δικαστήριο για την λήψη της απόφασής του λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, το συμφέρον των παιδιών, τις ειδικές συνθήκες ζωής του κάθε συζύγου, τις οικονομικές δυνατότητές του και τέλος την αρχή της επιείκειας.

Σχόλια