Απόφαση Ειρ. Χανίων (481/2015): Διαγραφή χρέους ύψους 443.000 ευρώ

0

 

Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με την οποία “ρυθμίζονται  και διαγράφονται τα τραπεζικά χρέη” υπερχρεωμένου ζευγαριού, ενώ διασώζεται  μια σειρά περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και η πρώτη κατοικία τους. 

Οι δανειολήπτες, εν προκειμένω, υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής τους στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.Κατσέλη το έτος 2012, με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Με την υπ. αρ.481/2015, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, επετεύχθη αφενός η ρύθμιση των χρεών τους και αφετέρου η διαγραφή κατά ποσοστό 95% και 76% αντίστοιχα. Κυρίως όμως, επετεύχθη η διάσωση της κύριας κατοικίας τους καθώς και ιδιόκτητων αγροτεμαχίων. 

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες είναι μέλη, πρόκειται για ζευγάρι δανειοληπτών, γονείς δύο ενηλίκων τέκνων, εκ των οποίων ο σύζυγος είναι συνταξιούχος, πρώην αστυνομικός υπάλληλος, η δε σύζυγος δεν εργάζεται, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο, κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των εκπροσώπων των αντιδίκων τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας και περί δόλου. Παρά ταύτα, το Ειρηνοδικείο Χανίων, έκανε δεκτές τις αιτήσεις του ζευγαριού, αποφασίζοντας μάλιστα την συνεκδίκασή τους. 

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του υπερχρεωμένου ζευγαριού, οι οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούντο κανονικά, την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους και τα όσα άλλα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στις αιτήσεις των οφειλετών, εξέδωσε την υπ. αρ.481/2015 απόφαση “ορόσημο” για τα ελληνικά χρονικά, υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Ειδικότερα:

Για τον μεν σύζυγο δανειολήπτη και οφειλέτη επτά τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη του,  συνολικού ύψους 293.392 ευρώ, ως ακολούθως:

— Μηνιαία καταβολή 300 ευρώ, συνολικά και στις επτά τράπεζες, επί τέσσερα  έτη, ήτοι 48 δόσεις των τριακοσίων ευρώ έκαστη. Ως εκ τούτου το συνολικό προς καταβολή ποσό για τα επόμενα τέσσερα έτη, είναι της τάξεως των 14.400 ευρώ, ενώ το το υπόλοιπο χρέος των 278.992 ευρώ, διαγράφεται.
 
Για τη δε δανειολήπτρια σύζυγο, συνοφειλέτρια  και εγγυήτρια στις επτά τράπεζες,
ρυθμίζονται τα χρέη της, συνολικού ύψους 215.966,47 ευρώ, ως ακολούθως:

— Μηνιαία καταβολή 140,06 ευρώ και στις επτά  τράπεζες, επί τέσσερα έτη, ήτοι 48 δόσεις των
140,06 € έκαστη. Παράλληλα με την ίδια απόφαση, απαλλάσσει την δανειολήπτρια  σύζυγο από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της, με διαγραφή χρέους 163.568,67 ευρώ.

Τέλος, δίδει περίοδο χάριτος τετραετίας για την σύζυγο και μετά καθορίζει μηνιαία δόση για είκοσι (20) έτη, ως προϋπόθεση για τη διάσωση της κατοικίας. Η μηνιαία δόση αυτών ορίζεται στο ποσό των 190,32 ευρώ. Το δε συνολικό προς καταβολή ποσό, είναι της τάξεως των 45.677,80 ευρώ.

Σχόλια