Απόφαση ειρηνοδικείου Αιγίου για διαγραφή του 78 τοις εκατό χρέους άνεργης εγκύου δανειολήπτριας

0

Με την υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Αιγίου αποφάσισε σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένης δανειολήπτριας, η οποία είχε περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αν και δεν έκανε δεκτό το αίτημα διευθέτησης των χρεών με μηδενική καταβολή, έκρινε ότι πρέπει να γίνει ρύθμιση μηνιαίων καταβολών ύψους 150 ευρώ για τέσσερα χρόνια προς μερική εξόφληση των οφειλών. Το συνολικό ποσό της αρχικής οφειλής της οφειλέτριας προς τις πιστώτριες τράπεζες ήταν 33.349,24 ευρώ.

Σχόλιο Δικηγόρου της αιτούσας, κ. Ανδρέα Φλώρου:

«Το βασικό είναι ότι παρότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει ο δικαστής σε ρύθμιση μηδενικής καταβολής, εν τέλει δεν το τόλμησε. Κατά τη γνώμη μας αυτό θα ήταν το σωστό και αυτό ζητήσαμε αρχικά. Η γυναίκα ήταν άνεργη, έγκυος, με προβλήματα υγείας, χωρίς καθόλου περιουσιακά στοιχεία είτε σε χρήμα είτε σε ακίνητα, και θα πάψει να λαμβάνει το επίδομα από το ταμείο ανεργίας τον Ιούνιο».

Απόφαση ειρηνοδικείου Αιγίου για διαγραφή του 78% χρέους άνεργης, εγκύου δανειολήπτριας