Απόφαση Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως Λασιθίου υπ. αρ.19/2015

0

 

Απόφαση – “ορόσημο” εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου, βάσει της οποίας ρυθμίζονται  και διαγράφονται τα τραπεζικά χρέη “υπερχρεωμένου” ζευγαριού. Παράλληλα  σώζεται η πρώτη κατοικία ιδιοκτησίας του συζύγου καθώς και πλήθος άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Η αίτηση υπαγωγής του ζεύγους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, μέσω της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κατατέθηκε το έτος 2012.  Με την υπ. αρ.19/2015, απόφαση  του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως Λασιθίου, επετεύχθη αφενός η ρύθμιση των χρεών τους και αφετέρου τα “κούρεμα” τους, κατά ποσοστό 45% και 70% αντίστοιχα. Παράλληλα ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η διάσωση της κύριας κατοικίας τους καθώς των αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας  τους από την εκποίηση.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες είναι μέλη, πρόκειται για ζευγάρι δανειοληπτών, ίδιας ηλικίας 37 ετών αμφότεροι οι οποίοι είναι γονείς δύο ανηλίκων τέκνων. Εργάζονται δε ως εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι με μισθό 409,00 ευρώ μηνιαίως η σύζυγος και 545,00 ευρώ μηνιαίως ο σύζυγος, ενώ έχουν εισόδημα και από αγροτικές καλλιέργειες.

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαθέτουν είναι: α) ο σύζυγος: οικία, αγροτεμάχια και β) η σύζυγος: οικόπεδα, αγροτεμάχια με ελιές.

Στην συζήτηση των υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο, κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου κλπ. Παρά ταύτα το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου, έκανε δεκτές τις αιτήσεις του ζευγαριού αποφασίζοντας μάλιστα την συνεκδίκαση τους, αφενός για ότι σχετίζονται (πρόκειται για ζευγάρι) αλλά και για την οικονομία του δικαστικού χρόνου.

Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου,, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων και διαπιστώνοντας την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του υπερχρεωμένου ζευγαριού, την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους και τα όσα άλλα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στις αιτήσεις των οφειλετών, εξέδωσε την υπ. αρ. 19/2015 απόφαση “ορόσημο” για τα ελληνικά χρονικά υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Για τον μεν σύζυγο δανειολήπτη, οφειλέτη τριών τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη του, συνολικού ύψους 79.642,93 € ως ακολούθως:

• Μηνιαία καταβολή 250 € και στις τρις τράπεζες, επί τέσσερα  έτη. Ήτοι, καταβολή 48 μηνιαίων δόσεων, ποσού 250 ευρώ.
• Συνολικές καταβολές για ολόκληρη την 4ετία ποσού 12.000 €, (250 € Χ 48μήνες).
• Απαλλάσσει τον δανειολήπτη από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους
• Ποσοστό διαγραφής χρέους 45%.

Για τη δε δανειολήπτρια σύζυγο, συνοφειλέτρια  και εγγυήτρια τριών τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη της, συνολικού ύψους 79.642,93 €, ως ακολούθως:

• Μηνιαία καταβολή 200 € και στις τρις τράπεζες, επί τέσσερα έτη!
• Σύνολο καταβολών για ολόκληρη την τετραετία, ποσού 9.600€,
Απαλλάσσει την δανειολήπτρια σύζυγο από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της, με διαγραφή χρέους των  €.55.865,00
Ποσοστό διαγραφής χρέους 70%.

-Δίδει περίοδο χάριτος τετραετίας για τον σύζυγο και μετά καθορίζει μηνιαία δόση για 16 χρόνια, για την διάσωση της κατοικίας 163,00Χ192=31,464,76 ευρώ

-Κρίνει προς ρευστοποίηση α) ένα οικόπεδο 115,00 τ.μ αντικειμενικής αξίας 11.162,85 Ευρώ και β) ενός οικοπέδου 115,00 τ,μ με τά ενός παλαιού κτίσματος, αντικειμενικής αξίας 3.015,15 Ευρώ και τα δύο ιδιοκτησίας της συζύγου.
 

Σχόλια