Απόφαση για επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια αγροτών υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομίας

0

Ο Υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης υπέγραψε απόφαση, με την οποία παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι για την επιδότηση επιτοκίου στα νέα δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τους κατ επάγγελμα αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή).

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η οποία αφορά στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται για την απόκτηση α΄ κατοικίας στον τόπο στον οποίο ασκείται η αγροτική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, για τους αγρότες το ποσοστό επιδότησης επιτοκίου είναι 40% για τον άγαμο, 50% για τον έγγαμο αγρότη χωρίς παιδιά, 60% για τον έγγαμο με 1- 2 παιδιά και70% για τον έγγαμο με τρία παιδιά και άνω.

Η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται για 10 χρόνια έναντι των 8 ετών κατ ανώτατο όριο που ισχύει για τα λοιπά επιδοτούμενα δάνεια α΄ κατοικίας. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την αξία του ακινήτου και τίθενται όρια μόνο για το ποσό του δανείου, το οποίο θα επιδοτείται.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο επιδοτείται για δάνεια έως 60.000 ευρώ για τους άγαμους, έως 80.000 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, έως 110.000 ευρώ για τους έγγαμους με 1- 2 παιδιά και έως 140.000 ευρώ για τους έγγαμους με τρία παιδιά και άνω.