Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ για την πολιτιστική χρήση του Badminton

0

Αντισυνταγματικό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το άρθρο 20 του ν. 3342/2005 περί μετατροπής του κτιρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Badminton στο Γουδί σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με την υπ.αριθμ. 1970/2012 απόφασή του το ΣτΕ προέβη σε ακύρωση της σχετικής οικοδομικής άδειας και της πράξης αναθεώρησης αυτής.

Ειδικότερα, οι δικαστές διέκριναν ασυμβατότητα της ρύθμισης με το άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς από την μετατροπή του κτιρίου σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων επιδεινώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου. Επιπλέον, εξέλιπε η εκπόνηση ειδικής μελέτης που να δικαιολογεί επαρκώς την ανάγκη αλλαγής του προορισμού του κτιρίου, ενώ δεν εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της πολιτιστικής χρήσης των εγκαταστάσεων για το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Τις προσφυγές είχαν ασκήσει το 2006 πολιτιστικά και περιβαλλοντικά σωματεία, από κοινού με κατοίκους της περιοχής. Οι προσφεύγοντες ζητούσαν ακύρωση των οικοδομικών αδειών και τήρηση της αρχικής υπουργικής απόφασης του 2002, η οποία προέβλεπε το προσωρινό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την άμεση απομάκρυνση τους μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ώστε να δημιουργηθεί ανοικτός χώρος πρασίνου.