Απόφαση σταθμός του Ειρηνοδικείου Χανίων για δανειολήπτες-υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

0

Με προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων την οποία είχε καταθέσει δανειολήπτης, το Ειρηνοδικείο Χανίων έκρινε αναφορικά με τη νομιμότητα της επίσπευσης διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και ως προς την παρακράτηση από το μισθό του, των συμφωνηθέντων για τη δόση των δανείων ποσών.

Πιο συγκεκριμένα, ο συνταξιούχος δανειολήπτης έχοντας υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις στις αποδοχές του και επιβαρυνόμενος οικονομικά από τα τέκνα του δηλώνει ότι έχει περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των οφειλών του και έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

Με καθαρές μηνιαίες αποδοχές συνολικού ύψους 1.789,61 ευρώ καθίσταται σαφές ότι είναι αδύνατη η αποπληρωμή του χρέους του προς τις εννέα τράπεζες που ανέρχεται σε 209.026,42 ευρώ όταν μάλιστα δύο εξ αυτών παρακρατούν απ’ευθείας από το μισθό του ποσό 800 περίπου ευρώ συνολικά.

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή για την απ’ευθείας παρακράτηση είχε συμφωνηθεί προ της οικονομικής κρίσης όταν τίποτα δεν προμήνυε τη σημερινή δεινή οικονομική του κατάσταση.

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπ’όψη τα εισοδήματα του αιτούντος και την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που τον οδήγησαν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές χιλιάδων ευρώ, απαγόρευσε στις πιστώτριες την επίσπευση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και επίσης διέταξε τις δύο τράπεζες να μην παρακρατούν από τη σύνταξή του ποσό πέραν των 100 ευρώ εκάστη εξασφαλίζοντάς του με αυτό τον τρόπο μηνιαία ωφέλεια περί τα 600 ευρώ. Να σημειωθεί τέλος ότι η δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τον Νοέμβριο του 2016.

Απόφαση σταθμός του Ειρ.Χανίων για δανειολήπτες-υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Προσωρινή Διαταγή)

Σχόλια