Απόφαση ΣτΕ για τα απόβλητα της Ψυττάλειας

0

Για δύο μήνες αναστέλλεται από το ΣτΕ η απόφαση του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων νομού Αττικής, με την οποία απαγορεύθηκε η διάθεση της λυματολάσπης από το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας στην χωματερή των Ανω Λιοσίων, ύστερα από προσφυγή εκπροσώπου της ΕΥΔΑΠ.

Το ΣτΕ σταθμίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση, έκρινε ότι καθίσταται πλέον επιτακτική, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η απομάκρυνση των αποβλήτων από την Ψυττάλεια, ενώ θα επανέλθει μετά το δίμηνο ή και νωρίτερα, εάν η ΕΥΔΑΠ φροντίσει για την επιστημονική επεξεργασία των αποβλήτων της Ψυττάλειας.

Σχόλια