Απόφαση ΣτΕ για τα ασφαλιστικά ταμεία

0

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απεφάνθη ότι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να καταβάλουν τα νοσήλια σε ασφαλισμένους, σε περίπτωση που αυτοί εισαχθούν, λόγω επείγουσας ανάγκης, σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιωτικές κλινικές μη συμβεβλημένες με τους φορείς.

Το ΣτΕ έκρινε ( με τις υπ΄ αριθμ. 1187 και 1188/2009 αποφάσεις) ότι από τις συνταγματικές επιταγές προκύπτει ότι «το κράτος και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως υποχρεούνται να παρέχουν στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαγνώσεως και θεραπείας των σχετικών παθήσεων, τις χειρουργικές επεμβάσεις, εφόσον απαιτούνται, ως και γενικώς τις ανάγκες νοσηλείας των εν λόγω προσώπων».

Και συνεχίζει ότι εάν ασθενείς ασφαλισμένοι εισαχθούν αυτοβούλως σε ιδιωτική κλινική, για τον λόγο ότι «εκ της αναβολής απειλείται κίνδυνος δια τη ζωή ή την υγεία του ασθενή, οι φορείς αυτοί καταβάλλουν τα νοσήλια των ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει σύμβαση μεταξύ των εν λόγω θεραπευτηρίων και των ασφαλιστικών φορέων».

Το ΣτΕ επισημαίνει, επίσης, ότι «σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι ασθενείς εισάγονται μεν σε συμβεβλημένα με τους ασφαλιστικούς φορείς θεραπευτήρια, τα θεραπευτήρια όμως αυτά αδυνατούν να παράσχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας, είτε διότι υστερούν, ως προς τις σύγχρονες μεθόδους διαγνώσεως και θεραπείας, είτε λόγω ανεπάρκειας των αναγκαίων υποδομών για να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες νοσηλείας, είτε τέλος λόγω ελλείψεως του απαραίτητου εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και για τους λόγους αυτούς οι ασθενείς καταφύγουν αναγκαίως σε μη συμβεβλημένα με οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, όπως το ΙΚΑ, θεραπευτήρια προκειμένου να αποφύγουν κίνδυνο της ζωής τους ή της υγείας τους, στην περίπτωση αυτή και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο νοσηλείας του ασθενούς σε τέτοιο θεραπευτήριο, το ΙΚΑ όπως και κάθε ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να αποδώσει στους ενδιαφερόμενους το σύνολο της δαπάνης νοσηλείας τους».

Με την πρώτη απόφαση το ΣτΕ δικαίωσε ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μάλιστα της επιδίκασε και αποζημίωση για ηθική βλάβη, καθώς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν της κατέβαλε όλα τα νοσήλια που είχε πληρώσει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, στο οποίο κατέφυγε καθώς τα δημόσια νοσοκομεία δεν είχαν κρεβάτι σε μονάδα εντατικής νοσηλείας. Με την δεύτερη απόφαση το ΣτΕ δικαίωσε ασφαλισμένη στο ΙΚΑ (χρειάστηκε θεραπεία εμβολισμού και εμφράξεως, μετά από πέντε ανευρύσματα εγκεφάλου) από το Ηράκλειο Κρήτης καθώς το ΙΚΑ αρνήθηκε να της καταβάλει τα νοσήλια σε ιδιωτική κλινική μη συμβεβλημένη με το ΙΚΑ.

Σχόλια