Απόφαση ΣτΕ για τα προνόμια της Ολυμπιακής

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 3492/2006 που αποκλείει την πρόσβαση των ιδιωτών επιχειρηματιών στην παροχή υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες Χανίων, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Σάμου, Καβάλας και Μυτιλήνης, παρέχοντας παράλληλα αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα αυτό (την παροχή υπηρεσιών εδάφους) στην Ολυμπιακή Αεροπορία.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, λόγω της αντισυνταγματικότητας παρέπεμψε το θέμα για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η Ανώνυμη Εταιρεία Goldair HauCing, η οποία διατηρεί επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εδάφους σε ελληνικούς αερολιμένες και ζητάει να ακυρωθεί η από 9/11/2006 απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με την οποία δεν της χορηγήθηκε η άδεια παροχής υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια Χανίων, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Σάμου, Καβάλας και Μυτιλήνης.

Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι με το άρθρο 5 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η οικονομική ελευθερία και η ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο νομοθέτης -συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ- μπορεί να θεσπίσει περιορισμούς στην ελευθερία αυτή, για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. Όμως, οι περιορισμοί αυτοί, αναφέρει η δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να παραβιάζουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος).

Σκοπός που ανατέθηκε αποκλειστικά στην Ολυμπιακή Αεροπορία, το προνόμιο αυτό, αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ, είναι λόγοι δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι ανάγονται στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης επίγειας εξυπηρέτησης των αεροσκαφών, που προσγειώνονται στα επτά συγκεκριμένα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Στη δικαστική απόφαση σημειώνεται ότι ο νομοθέτης, για να πετύχει τον επίμαχο δημοσίου συμφέροντος σκοπό, «επέλεξε το επαχθέστερο -από την άποψη του περιορισμού της επιχειρηματικής ελευθερίας- μέτρο.

Κατόπιν αυτών, καταλήγει η απόφαση του ΣτΕ, το άρθρο 35 του Ν. 3492/2006, αντιβαίνει στα άρθρα 5 και 25 του Συντάγματος.