Απόφαση ΣτΕ για το Μουσείο της Ακρόπολης

0

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ με την οποία επιτρέπεται η ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 2175/2004 απόφασή του απέρριψε κατά πλειοψηφία τις προσφυγές εκπροσώπων του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών και κατοίκων της περιοχής Μακρυγιάννη που ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Πολιτείας που επέτρεπαν την ανέγερση του νέου μουσείου.

Οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων περί παραβίασης του α. 24 του Συντάγματος, της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έγιναν δεκτοί από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Ειδικότερα, απερρίφθησαν μεταξύ άλλων ισχυρισμοί για τη μη διατήρηση αξιόλογων αρχαιοτήτων, τη σύνταξη της μελέτης επιχώματος προστασίας αρχαίων από τεχνικούς και όχι από αρχαιολόγους, τη μη αισθητική σχέση και συνάφεια των υαλοπετασμάτων του μουσείου με τον αρχαιολογικό χώρο, και την υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους του νέου μουσείου.

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ήδη με την υπ’ αριθ. 3279/2003 απόφασή του έκρινε ότι «συνιστά νόμιμη επιλογή η συγκεκριμένη θέση του μουσείου για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Ακροπόλεως».