Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής της 18/6/2016

0

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η οποία συνήλθε εκτάκτως την 18.06.2016 στην έδρα του ΔΣΑ, αποφάσισε ομόφωνα:

— Παράταση της αποχής δικηγόρων με το νέο στοχευμένο πλαίσιο έως τις 15.09.2016.
— Σύγκληση Συντονιστικής το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2016 για επανεκτίμηση της κατάστασης.

Σχόλια