Απόφαση του ΑΕΔ για την πρόσθετη παροχή των νοσηλευτών

0

Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τάχθηκε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο αναφορικά με το θέμα της πρόσθετης παροχής που χορηγείται από τον Ιανουάριο του 1976 στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, το ΑΕΔ έκρινε ότι τη χορήγησή της δικαιούνται οι νοσηλευτές, που, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 201/1975, είχαν υποχρέωση οκτάωρης απασχόλησης.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ΑΕΔ, καθώς ο Άρειος Πάγος είχε εκδώσει αντίθετη απόφαση με αυτή του ΣτΕ. Η Ολομέλεια του ΑΠ έχει κρίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσθετη αμοιβή είναι η οκτάωρη ημερήσια απασχόληση του νοσηλευτικού προσωπικού, ανεξάρτητα από το εκάστοτε ισχύον νόμιμο ωράριο εργασίας.

Αντίθετα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ότι η πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται ως κίνητρο για την προσέλευση προσωπικού στα νοσοκομεία και δεν αποτελεί επίδομα, ενώ η αμοιβή αυτή δεν αποτελεί αντάλλαγμα για απασχόληση πέραν του νομίμου ωραρίου, αλλά αποτελεί τμήμα των αποδοχών του νοσηλευτικού προσωπικό, το οποίο το 1975 είχε νόμιμη υποχρέωση παροχής οκτάωρης εργασίας. Η μεταγενέστερη μείωση του ωραρίου, σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν συνεπάγεται την κατάργηση ή την μείωση της πρόσθετης αυτής αμοιβής.

Σχόλια