Απόφαση του ΑΠ για την τοκοφορία αποζημίωσης κατόπιν απόλυσης

0

Από την ημέρα της απόλυσης εργαζομένου αρχίζει η τοκοφορία για τις αποζημιώσεις, σύμφωνα με την υπ αριθμό 81/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου. Το Β2 τμήμα του δικαστηρίου έκρινε, ειδικότερα, ότι οι τόκοι τρέχουν, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, από την ημέρα της απόλυσης και όχι από την ημέρα επίδοσης της αγωγής του απολυθέντα στον εργοδότη. Η εν λόγω απόφαση αναίρεσε εν μέρει απόφαση του Εφετείου Λάρισας που είχε δικαιώσει εργαζόμενη, υπολογίζοντας, ωστόσο, την τοκοφορία από την ημέρα επίδοσης της αγωγής στον εργοδότη.;

Σχόλια