Απόφαση του Αρείου Πάγου για την ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου θα πρέπει να αποφασίζεται με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου.

Στην απόφαση τονίζεται ότι η προτίμηση του παιδιού προς τον πατέρα ή τη μητέρα του δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για τον δικαστή, καθώς πολλές φορές ο ανήλικος, λόγω της ατελούς ψυχοπνευματικής του ανάπτυξης, είναι ευάλωτος σε επιδράσεις και υποβολές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει σφοδρή αντιδικία μεταξύ των γονέων.

Επισημαίνεται επίσης ότι η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στον έναν γονέα δεν πρέπει να σημάνει σε καμία περίπτωση την πλήρη αποξένωσή του από τον άλλον, με τον οποίο το παιδί είναι απαραίτητο να διατηρεί επαφή, ενώ τονίζει τέλος τη δυσκολία του δικαστή να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή απόφαση, λόγω της συνήθους υποβολιμαίας αντιπάθειας του παιδιού προς τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια.

Σχόλια