Απόφαση του Εφετείου για διατροφή και στα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν

0

Το Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι και τα ενήλικα παιδιά δικαιούνται να λαμβάνουν διατροφή σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων τους, εφ όσον σπουδάζουν ή προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το δικαίωμά τους να εισπράττουν διατροφή, μετά τον χωρισμό των γονιών τους, δεν παύει να υφίσταται μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους, ενώ η οικογενειακή στέγη παραχωρείται χωρίς κανένα χρηματικό αντάλλαγμα στον ασθενέστερο οικονομικά γονιό, που έχει αναλάβει την επιμέλεια και την ανατροφή των παιδιών, ώστε να εξασφαλίζεται γι αυτά ο αναγκαίος χώρος μελέτης.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο τόνισε ότι η ενηλικίωση των παιδιών δεν σημαίνει και παύση του δικαιώματος διατροφής από τους γονείς τους.

Σχόλια