Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών διατάσσει την επιστροφή των παράνομων πανωτοκίων

0

Δανειολήπτης προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών ζητώντας α) να επανεξεταστεί ο λογαριασμός του από την τράπεζα, β) να διαγραφούν τα παράνομα πανωτόκια και γ) να επιστραφούν τα ποσά, τα οποία ο δανειολήπτης κατάβαλε επιπλέον στην Τράπεζα κατ’εφαρμογήν του νόμου 3259/2004 «περί διαγραφής πανωτοκίων».

Η απόφαση στην συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί σταθμό για τα τραπεζικά ζητήματα, αφού διατάσσει τη διαγραφή των παράνομων πανωτοκίων και την επιστροφή στον δανειολήπτη των επιπλέον ποσών που καταβλήθηκαν στην τράπεζα.

Αναλυτικότερα, η δικαστική απόφαση υποχρεώνει τη δανείστρια τράπεζα να επιστρέψει στον ενάγοντα-δανειολήπτη 9.111 ευρώ συν τους νομίμους τόκους από το έτος 2004, επειδή αρνήθηκε να διαγράψει τα πανωτόκια και να επιστρέψει στο δανειολήπτη το παραπάνω ποσό, το οποίο, παρά το νόμο και αχρεωστήτως η ίδια εισέπραξε.

Σχόλια