Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά των συντάξεων πέραν της τριετίας

0

Δεκτές έκανε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις αιτήσεις του πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου Ι. Γρίβα και του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Π. Πετρόχειλου, οι οποίοι διεκδικούσαν αναδρομικά των συντάξεών τους πέραν της τριετίας που επιτρέπει ο Συνταξιοδοτικός Κώδικας.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι για λόγους δημόσιου συμφέροντος η διεκδίκηση των αναδρομικών στις συντάξεις δεν μπορεί για κανένα λόγο να υπερβεί την τριετία, κάτι το οποίο κρίθηκε συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι δύο δικαστικοί επικαλέσθηκαν, για το πέραν της τριετίας χρονικό διάστημα, ότι μη αναπροσαρμογή των συντάξεών τους είναι αντίθετη στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι μπορεί να διεκδικηθεί αποζημίωση αν υπάρχει ευθύνη του Δημοσίου από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας τους.

Ο ισχυρισμός αυτός περί παράβασης του άρθρου 105 έγινε δεκτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κρίθηκε ότι οι δυο δικαστικοί δικαιούνται αναπροσαρμογή των συντάξεών τους και πέραν της τριετίας.

Σχόλια