Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σταματά τις πληρωμές χιλιάδων συμβασιούχων του Δημοσίου

0

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε την απαγόρευση πληρωμής περίπου 300 χιλιάδων συμβασιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από το Προεδρικό Διάταγμα 164.

Το θέμα ξεκίνησε από τους συμβασιούχους του Δήμου Αργοστολίου, οι οποίοι αν και είχαν καταταχθεί σε θέσεις αορίστου χρόνου με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ωστόσο δεν πληρώνονταν, καθώς ο επίτροπος του Νομού Κεφαλληνίας δεν θεωρούσε τα εντάλματα μισθοδοσίας, με το αιτιολογικό, ότι μετά την ψήφιση του εν λόγω ΠΔ δεν μπορεί να μετατραπεί η σχέση εργασίας σε αορίστου χρόνου χωρίς τον έλεγχο και τις προϋποθέσεις του ΑΣΕΠ.

Ο ίδιος έστειλε την υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αποφάσισε ότι νόμιμα ο επίτροπος δεν θεώρησε τα εντάλματα πληρωμής.

Oι θιγόμενοι προσέφυγαν με αίτηση ανάκλησης στο ίδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να πληρωθούν, ωστόσο όμως και με τη νέα απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεώρησε τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων του Δήμου Αργοστολίου.

Σχόλια