Απόφαση του ΣτΕ επιτρέπει και πάλι την εκμετάλλευση του βωξίτη

0

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνει τέλος στην αναστολή εκτέλεσης μεταλλευτικών εργασιών που είχε διαταχθεί από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, με την υπ αριθμόν 504/2006 απόφαση. Επιτρέπεται, λοιπόν, η εκμετάλλευση εκτός από ορισμένα περιοριστικώς καθοριζόμενα, κοιτάσματα.

Το δικαστήριο στην απόφασή του τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να υπολογίζει πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος και άλλους παράγοντες που αφορούν το γενικό και δημόσιο συμφέρον, όπως εκείνων που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση εργασίας στους πολίτες.

Δήλωση της εταιρίας εκμετάλλευσης βωξίτη αναφέρει ότι «με την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ αίρεται η αβεβαιότητα σχετικά με την παραγωγή βωξίτη, και μας επιτρέπεται να επαναφέρουμε σταδιακά το πρόγραμμα παραγωγής και επενδύσεων του μεταλλείου στα απαιτούμενα επίπεδα, για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Επιπλέον, δίνεται στην εταιρεία η δυνατότητα να αξιοποιήσει σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές του βωξίτη».

Σχόλια