Απόφαση του ΣτΕ για τα πρόστιμα του ΕΣΡ

0

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απεφάνθη ότι τα πρόστιμα, που επιβάλλει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο στους τηλεοπτικούς σταθμούς δεν θα πρέπει να εισπράττονται από την προσωπική περιουσία των μετόχων τους, κρίνοντας αντισυνταγματικό και αντίθετο στην κοινοτική νομοθεσία το σχετικό νόμο και παραπέμποντας το θέμα στην Ολομέλεια, για οριστική κρίση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, στους μετόχους τηλεοπτικών εταιρειών,(που έχουν ποσοστό πάνω από 2,5%), δεν μπορεί να τους επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε βάρος της προσωπικής τους περιουσίας, πέραν της καταβολής της εισφοράς τους, δεδομένου οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι μεν Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά επειδή ασκούν δημόσια λειτουργία κατά παραχώρηση, αποκλίνουν από τις διατάξεις περί Α.Ε. και διέπονται από ειδικό καθεστώς.

Το ΣτΕ επιλήφθηκε της υποθέσεως, κατόπιν προσφυγής του Ιδρύματος Τύπου, που είναι μέτοχος στο «Star Channel», για το πρόστιμο που είχε επιβληθεί από το ΕΣΡ, στο σταθμό και στους μετόχους για παράβαση κανόνων δεοντολογίας.

Σχόλια