Απόφαση του ΣτΕ κρίνει παράνομο το Π.Δ. για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

0

Παράνομο κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ, με πλειοψηφία πέντε έναντι τεσσάρων, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Εσωτερικών, με το οποίο προσπάθησε να αλλάξει τον τρόπο ανάδειξης των μελών των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το εν λόγω σχέδιο διατάγματος θα άλλαζε ο τρόπος επιλογής των αντιπροσώπων που θα συμμετείχαν στη γενική συνέλευση η οποία θα εκλέγει τις νέες διοικήσεις της ΚΕΔΚΕ και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του κάθε νομού.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομο το σκέλος του Π.Δ., που καθορίζει την αναλογία αντιπροσώπευσης στην γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ των δημοτικών συμβουλίων που έχουν 17 μελή και άνω.

Η σχετική διάταξη του σχεδίου κρίθηκε αντίθετη στο άρθρο 51 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που καθορίζει τις σχέσεις εκπροσώπησης της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Σχόλια