Απόφαση του ΣτΕ κρίνει παράνομους τους περιορισμούς για τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ

0

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικούς και αντίθετους στο κοινοτικό δίκαιο τους διάφορους περιορισμούς που είχαν τεθεί νομοθετικά για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ στη χώρα μας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για «απελευθέρωση» της λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές και αντικοινοτικές τις διατάξεις που περιόριζαν τον αριθμό των ΚΤΕΟ που μπορεί να έχει ένας ιδιώτης, καθώς και εκείνες που δημιουργούσαν απόλυτο ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του ιδιοκτήτη ΚΤΕΟ και σε αυτήν του ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων ή του ιδιοκτήτη εμπορίας αυτοκινήτων.

Παράλληλα έκρινε ως αντίθετες με το κοινοτικό δίκαιο τις ρυθμίσεις που περιόριζαν τη λειτουργία ΚΤΕΟ από κοινοτικούς υπηκόους καθιστώντας την λιγότερο ελκυστική ως επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ ανάλογα προβλήματα νομιμότητας εντοπίζει και σε εκείνες από τις διατάξεις, που απαγορεύουν τη συστέγαση ΚΤΕΟ με εγκαταστάσεις εταιρειών εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων ή σχετικά γραφεία ή με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας κ.λπ.

Σχόλια