Απόφαση υπέρ της συνταξιοδοτικής εξομοίωσης ανδρών – γυναικών

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου 4114/1969 που κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων στο Ταμείο Νομικών.

Ο Νόμος 4114/1969 για το Ταμείο Νομικών προβλέπει ότι οι γυναίκες ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης γήρατος εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης, ενώ για τους άνδρες προβλέπει, πλέον των 25 χρόνων ασφάλισης, ότι πρέπει να έχουν συμπληρώσει και το 60ό έτος ηλικίας.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση του ορίου ηλικίας που θέτει ο νόμος για τους άνδρες αποτελεί διάκριση επί τη βάσει του φύλου και συνεπάγεται διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η Ολομέλεια απέρριψε την αναίρεση που είχε ασκήσει το Ταμείο Νομικών κατά απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε δικαιωθεί δικαστικός επιμελητής.

Το Ταμείο υποστήριζε ότι η διαφοροποίηση στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι συνταγματική, καθώς «υφίστανται αποχρώντες λόγοι, δικαιολογούντες την ευνοϊκή μεταχείριση των γυναικών».

Σχόλια