Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας

0

Με απόφασή του ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γιώργος Σουφλιάς ενέκρινε το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας Νομού Αττικής.

Μεταξύ των στόχων του νέου Σχεδίου είναι η προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελευσίνας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στο άνοιγμα της πόλης προς την θάλασσα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με την αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και η ανάπτυξη του νέου λιμένα Ελευσίνας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης του.

Με το νέο Πολεοδομικό Σχέδιο προωθείται η οργάνωση οικιστικών επεκτάσεων πυκνοδομημένων και αραιοδομημένων περιοχών, καθώς και περιοχών αναπτυξιακού χαρακτήρα με χρήσεις δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στις υφιστάμενες χρήσεις γης, με στόχο την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό τους.