Απόφαση-πρόκριμα δικαίωσης για συμβασιούχους του ΥΠΠΟ

0

Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσαν ενώπιόν του 27 συμβασιούχοι του υπουργείου Πολιτισμού και με την οποία ζητούσαν να υποχρεωθεί το υπουργείο να αποδέχεται την προσφερόμενη εργασία τους, έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας αγωγής τους, με ποινή- επί μη συμμόρφωσης- 300 ευρώ ημερησίως για κάθε έναν εξ αυτών.
Το Δικαστήριο, εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά, έκρινε ότι οι εργαζόμενοι, ποικίλων ειδικοτήτων (συντηρητής έργων τέχνης, φύλακας, διακοσμητής, ιστορικός τέχνης, τεχνολόγος μηχανικός κ.α.), των οποίων οι συμβάσεις έληξαν, κάλυπταν επί της ουσίας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του υπουργείου, που χρησιμοποιούσε καταχρηστικά τη συνήθη πρακτική των αλυσιδωτών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, στην απόφασή του, το Πρωτοδικείο επισημαίνει ότι «οι συμβάσεις, αν και δεν ήταν συνεχείς αλλά μεσολαβούσε κενό χρονικό διάστημα μεταξύ τους, καταδεικνύουν ότι (οι αιτούντες), με τις ανωτέρω ειδικότητες εργάσθηκαν καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του καθ’ ου, δεδομένου ότι τα καθήκοντά τους δεν σχετίζονταν με εποχιακές ανάγκες».
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης το Μονομελές Πρωτοδικείο, λαμβάνοντας υπ όψιν πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ της 23-4-2009, σύμφωνα με την οποία τα εθνικά δικαστήρια έχουν την υποχρέωση να εξακριβώνουν κατά πόσον οι τροποποιήσεις που επέφερε το προεδρικό διάταγμα 164/2004 (διάταγμα Παυλόπουλου) στο προϊσχύον εθνικό δίκαιο, όπως είχε διαμορφωθεί με το άρθρο 8, παράγραφος 3, του νόμου 2112/1920, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της προστασίας των εργαζομένων που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου», απεφάνθη ότι «η θέσπιση χρονικών κριτηρίων που θέτει το ΠΔ 164/2004 (διάταγμα Παυλόπουλου) συνιστούν μείωση της προστασίας των εργαζομένων».
Η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων, κ. Μαρία Τσίπρα, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στην δικαστική διεκδίκηση των συμβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς, όπως επεσήμανε είναι η πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που ενσωματώνει την θετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2009 για τους συμβασιούχους.

Σχόλια