Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομ. των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για Ασφαλιστικά Θέματα

0

H Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της, της 16/3 στην Αθήνα, συζήτησε διεξοδικά τα θέματα που έχουν ανακύψει αφ’ ενός σχετικά με τις εισφορές μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ που επιβάλλονται με καθυστέρηση 27 μηνών, αφ’ ετέρου με την αδικαιολόγητη απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας των συναδέλφων με ευθύνη του ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση με τους επεξηγηματικούς πίνακες για τις εισφορές.

Σχόλια