Απόφαση-σταθμός για την επιστροφή εξόδων φακέλου στους δανειολήπτες

0

Τον δρόμο για τη διεκδίκηση καταβληθέντων εξόδων φακέλου ανοίγει η υπ΄αριθμό 233/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ) και της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών. Στο ανακοινωθέν καθίσταται γνωστό ότι το Ειρηνοδικείο έλαβε τη σχετική απόφαση κατόπιν ομαδικής αγωγής από την περιοχή της Θεσσαλίας, κατά της Εθνικής Τράπεζας.
Η συγκεκριμένη απόφαση, πρώτη του είδους της δημιουργεί σημαντικό δεδικασμένο, καθώς, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των δύο ενώσεων: «Το δικαστήριο δέχτηκε ότι 20 έτη είναι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δα νειοληπτών, διότι δέχεται τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ ΑΚ), επομένως μπορούν ν αξιώσουν χρηματικά ποσά, όλοι οι δανειολήπτες που υπέγραψαν συμβάσεις δανείων από το 1990 έως σήμερα» ενώ σημειώνεται ότι η απόφαση αφορά «όλες τις μορφές δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών, επαγγελματικών, «όλα σε 1», διακοποδανείων, εορτοδανείων, αυτοκινήτου κ.α.»
Συγκεκριμένα, στους δανειολήπτες πρέπει να επιστραφεί το σύνολο των εξόδων φακέλου ή όπως αλλιώς τα ονόμαζαν οι τράπεζες χωρίς καμία επιβάρυνση και στη σχετική ανακοίνωση των δύο ενώσεων γίνεται ενημέρωση ότι οι δανειολήπτες, μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία των οργανώσεών για να υπογράψουν μία εξουσιοδότηση για τη κίνηση της διαδικασίας και να προσκομίζουν αν έχουν την σύμβαση δανείου που υπέγραψαν προκειμένου να εισπραχθούν πίσω τα έξοδα φακέλου.

Σχόλια