Αποκατάσταση ΧΑΔΑ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη το 2017, διαμαρτυρόμενος ότι λειτουργεί παράνομα ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας. Κατήγγειλε μάλιστα συμβάν πυρκαγιάς στο χώρο του ΧΑΔΑ με δυσμενείς επιπτώσεις στο Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.

Ο Συνήγορος ζήτησε ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το θέμα και στοιχεία σχετικά με τη διευκρίνηση λειτουργίας του ΧΑΔΑ. Επισήμανε επίσης, την ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης του χώρου και προς τούτο ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την υποβολή και έγκριση της απαραίτητης μελέτης αποκατάστασης. Επιπρόσθετα, ζήτησε τη διενέργεια αυτοψίας από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Μεσσηνίας, ώστε να διαπιστωθούν οι υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο διαμεσολάβησης της Ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ εξακολουθούσε να λειτουργεί παράνομα, παρά το γεγονός ότι από το 2014 είχε αποφασιστεί η παύση λειτουργίας του με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας. Για το λόγο αυτό, είχαν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα στο Δήμο με αποφάσεις της Περιφέρειας.

Ωστόσο, από το 2016 δεν είχε πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος στο χώρο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ καμία πρόοδος δεν είχε σημειωθεί ως προς την απαιτούμενη διαδικασία εργασιών αποκατάστασης.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, την αποστολή σειράς εγγράφων του με υποδείξεις και συστάσεις, καθώς και συστηματική επικοινωνία με τη Διοίκηση, δύο πλέον έτη μετά την καταγγελία, υπήρξαν οι εξής θετικές εξελίξεις:

– Το 2018 τροποποιήθηκε η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί χορήγησης άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελ/σου, ώστε να προστεθεί και ο ΧΑΔΑ στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Οιχαλίας.

– Μετά την έκδοση της τροποποιητικής απόφασης, άρχισε η υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Τον Ιανουάριο του 2019 η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενημέρωσε ότι η υλοποίηση των εργασιών είχε φτάσει στο 90% και αναμενόταν άμεσα η ολοκλήρωσή τους.

– Τον Φεβρουάριο του 2019 το ΚΕΠΠΕ Μεσσηνίας διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του ΧΑΔΑ, όπου διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης, αποστέλλοντας σχετικό φωτογραφικό υλικό που το πιστοποιούσε.

Σχόλια