Αποκατάσταση χώρου δεματοποίησης απορριμμάτων

0

 

Περιβαλλοντικό Σωματείο της Ερμιονίδας προσέφυγε στο Συνήγορο το 2012 για τη μη χορήγηση στοιχείων από το Δήμο Ερμιονίδας αναφορικά με τη λειτουργία του χώρου δεματοποίησης απορριμμάτων στο Σταυρό Διδύμων. Από τη σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία προέκυψε ότι μετά τη διακοπή λειτουργίας του ΧΑΔΑ Δήμου Ερμιονίδας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προέβη στη διαδικασία αδειοδότησης χώρου δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων στη θέση Σταυρός – Κλάδεμα Δ.Δ. Διδύμων, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2010.

Ήδη από το 2011, λόγω μη ύπαρξης τελικού αποδέκτη των δεμάτων, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 30.000 δεματοποιημένες μπάλες οι οποίες παρέμεναν στον χώρο. Η περιοχή μετατράπηκε γρήγορα σε νέο ΧΑΔΑ, αφού εκτός από τα δέματα, γύρω από αυτόν υπήρχαν και χύδην (αδεματοποίητα) απορρίμματα.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής λειτουργίας του δεματοποιητή ήταν η συσσώρευση απορριμμάτων εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα κατάσταση που είχε δημιουργηθεί το 2013, αποφασίστηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητας αστικών στερεών αποβλήτων του εν λόγω δήμου στον ΧΥΤΑ της Φυλής .

Η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε επανειλημμένα με σειρά εγγράφων, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, στις αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνοντας ότι η δεματοποίηση – προσωρινή αποθήκευση αποτελεί συνοδό ενδιάμεσο έργο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων πριν από την τελική διάθεση.

Συνεπώς τα εν λόγω έργα δεν συνιστούν από μόνα τους έργα υποκατάστασης των ΧΑΔΑ, καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού αποδέκτη ή άλλου τρόπου τελικής διάθεσης. Για το
ζήτημα εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου στις 28 Ιουλίου 2014.
(https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.pznews.200398)

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε τη διαμεσολαβητική του προσπάθεια για την ανάδειξη της επί πολλά έτη διαμορφωθείσας κατάστασης στην περιοχή, της διαπιστωμένης περιβαλλοντικής ζημίας και της αδράνειας από πλευράς του φορέα εκμετάλλευσης (ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου) να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του χώρου. Στη συνέχεια, εκδόθηκε σειρά αποφάσεων της διοίκησης που αφορούσαν την ανάληψη δράσης αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να ληφθούν, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποκατασταθεί ο χώρος. Τελικά,
με, την από 19 Σεπτεμβρίου 2017, απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που προέβλεπαν τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Έτσι, με την εν λόγω απόφαση προκρίθηκε ως λύση η συλλογή των δεματοποιημένων σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και η μεταφορά τους στον παρακείμενο ΧΑΔΑ στο Σταυρό Διδύμων «Σταυρός 1» για την ενσωμάτωσή τους στο απορριμματικό ανάγλυφο στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου αποκατάστασης του ΧΑΔΑ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε ότι εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες ενσωμάτωσης των δεματοποιημένων σύμμεικτων αστικών στερεών
αποβλήτων στον υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ «Σταυρός 1».

Σχόλια