Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή τοποθετήθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας τύπου ΕΚΚΧΟ (χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης) στο δώμα διώροφου κτιρίου στο Κάστρο Ιωαννίνων, παρά το γεγονός ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων είχε αποστείλει έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (ΥΔΟΜ) Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω τοποθέτηση στερείτο νομιμότητας, καθώς δεν είχε χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι συγκεκριμένες κατασκευές κεραιών εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση κεραιών που υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει επανειλημμένως διατυπώσει τις επιφυλάξεις της σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης των κεραιών ΕΚΚΧΟ, ιδίως δε, για το ζήτημα της εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή τον έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, προχωρώντας σε επισημάνσεις (βλ. σχετικά το Ενημερωτικό Σημείωμα που κατέθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη στη Μόνιμη Διαρκή Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, https://www.synigoros.gr/resources/20170529-enimerotiko-simeioma.pdf).

Κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου, συντάχθηκε από την ΥΔΟΜ έκθεση αυτοψίας για τη συγκεκριμένη αυθαίρετη κατασκευή, ενώ απορρίφθηκε από την ΕΕΤΤ η σχετική δήλωση εγκατάστασης της συγκεκριμένης ΕΚΧΧΟ της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα η εταιρεία να προχωρήσει στην απομάκρυνση της κεραίας.

Σχόλια