Αποπληρωμή από το Δημόσιο στεγαστικών δανείων των θυμάτων τρομοκρατίας

0

Η αποπληρωμή από το Δημόσιο στεγαστικών δανείων των θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων ή εγκλημάτων βίας ρυθμίζεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκου Παρασκευό­πουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2092/7-7-2016).

Ειδικότερα, καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και όλες οι λεπτομέρειες ώστε το στεγαστικό δάνειο που έχει λάβει το θύμα ή ο/η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του θύματος, να αποπληρώνεται από το δημόσιο, εφόσον το ακίνητο εξυπηρετούσε κοινές οικογενειακές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία συμπαραστέκεται στα θύματα σοβαρών εγκλημάτων και ανταποκρίνεται στη δέσμευση που ανέλαβε με το ν. 4285/2014 (άρ. 8), επ’ αφορμή της ανθρωποκτονίας, εν ώρα καθήκοντος, σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Μαλανδρίνου.

Σχόλια