Απορρίφθηκε από το ΣτΕ το αίτημα Μαμιδάκη

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 990/2004 απόφασή της, απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του Κυρ. Μαμιδάκη, ως εκπροσώπου της εταιρίας πετρελαιοειδών προϊόντων “”Μamidoil – Jetoil””.

Ο τελευταίος ζητούσε να αναιρεθεί η υπ΄ αριθμ. 2133/2000 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που επικύρωσε την υποχρέωση καταβολής στο δημόσιο του ποσού των 7.980.774 Ευρώ για πολλαπλά τέλη, λόγω 108 τελωνειακών παραβάσεων που χαρακτηρίσθηκαν ως λαθρεμπορία και διαφυγόντες δασμοί από τη μη καταβολή φόρου κατανάλωσης.

Τα επίμαχο ποσό καταλογίστηκε με πράξη του διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, για παραβάσεις που τελέσθηκαν κατά τα έτη 1993 – 1994 και αφορούν εικονικές εξαγωγές υγρών καυσίμων προς τη Βουλγαρία, σε συνεργασία με άλλες εταιρίες, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά τα υγρά καύσιμα διατέθηκαν στην ελληνική αγορά, αφού πρώτα αποθηκεύτηκαν σε ιδιωτικές αποθήκες καυσίμων, χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη η κρίση του Διοικητού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του Κυρ. Μαμιδάκη το στοιχείο του δόλου και ότι από τις εν λόγω ενέργειες που έγιναν το δημόσιο αποστερήθηκε τους αναλογούντες για τα επίδικα καύσιμα δασμούς και λοιπούς φόρους.