Απορρίπτει η ΕΕ νέο σχέδιο νόμου για τον βασικό μέτοχο

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει προς το παρόν νέο σχέδιο νόμου για το βασικό μέτοχο, το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, αυτό προκύπτει από την τελευταία επιστολή του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή κ. Σάουμπ, ο οποίος επιστρέφει σχέδιο νέου νόμου που υπέβαλε προσφάτως η κυβέρνηση προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επιστρεφόμενο κείμενο συνοδεύεται από ειδικό Παράρτημα που συνέταξε η αρμόδια Νομική Υπηρεσία της ΕΕ.

Η Κομισιόν δίνει προθεσμία πέντε ημερών στην Αθήνα, για να καταργήσει και τον πρώτο νόμο του ΠΑΣΟΚ για τον βασικό μέτοχο αλλά και να μην εφαρμόζει τη σχετική συνταγματική διάταξη με τη μορφή εκτελεστικού νόμου ή διοικητικής πράξης.

Σχόλια