Απορριπτική απόφαση του Δ. Εφετείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών

0

Απορριπτική είναι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με την προσφυγή που είχε καταθέσει η
Vodafone κατά απόφασης της (ΕΕΤΤ) Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για την υπόθεση των
τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ειδικότερα, με την υπ.αριθμ. 1237/2011 απόφασή του, το 16ο τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
απεδέχθη στο σύνολό τους τις θέσεις της ΕΕΤΤ, απορρίπτοντας, παράλληλα, την προσφυγή της Vodafone.
Η τελευταία με την προσφυγή της κατά της απόφασης ΕΕΤΤ ζητούσε την ακύρωση του επιβληθέντος από την ανεξάρτητη Αρχήπροστίμου των 19,2 εκατ. για παραβάσεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, στο πλαίσιο έρευνας για την «υπόθεση των υποκλοπών».

Από την πλευρά της προσφεύγουσας (Vodafone), δεν έχει εκδοθεί καμία  ανακοίνωση, αλλά θεωρείται σχεδόν
βέβαιο ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα και θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

Σχόλια