Απόσπαση διοικητικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικού προσωπικού:

δύο (2) θέσεις κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, μία (1) θέση κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ ή μία (1) θέση κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού κατηγορίας ΤΕ, μία (1) θέση κλάδου/ ειδικότητας Αρχειονόμων  –Βιβλιοθηκονόμων  ή κλάδου/ειδικότητας  Αρχειονόμων,  κατηγορίας ΠΕ  της Δ/νσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής  «Συνήγορος του Πολίτη».

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Σχόλια