Απόσυρση παλιού και παρουσίαση νέου αθλητικού ν/σ

0

Σε απόσυρση οκτώ επίμαχων διατάξεων του αθλητικού νομοσχεδίου και προσθήκη τροποποιήσεων προχώρησε ο Γιώργος Ορφανός παρουσιάζοντας την Τρίτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ένα εντελώς νέο σχέδιο νόμου.

Ο κ. Ορφανός είχε δηλώσει από τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης της FIFA για αποβολή των ελληνικών ομάδων από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, ότι έχει έτοιμη για κατάθεση τροπολογία, που θα ρυθμίζει τα της ΕΠΟ, αλλά θα την θέτει εκτός προστατευτικού δικτύου της Πολιτείας.

Οι διατάξεις που προστέθηκαν στο άρθρο 29 (7-11) και αφορούν τις επιπτώσεις, που θα έχουν οι Ομοσπονδίες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν τους Νόμους είναι:

7. Η μη εναρμόνιση του καταστατικού, των κανονισμών, των πράξεων και των αποφάσεων των αθλητικών Ομοσπονδιών, Ενώσεων ή Σωματείων προς τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, και της λοιπής εν γένει αθλητικής νομοθεσίας συνεπάγεται την αυτοδίκαια αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της ως άνω νομοθεσίας, που αφορούν:

Α) Τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες,

Β) Τις λοιπές κρατικές παροχές, διευκολύνσεις και κίνητρα, για την υποστήριξη των αθλητικών, δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την αξιοποίηση-εκμετάλλευση οικονομικών και εμπορικών δικαιωμάτων με αφορμή τις αθλητικές δραστηριότητές τους,

Γ) Φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις,

Δ) Την αντιμετώπιση δαπανών για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, ιδιοκτησία τους ή μισθωμένες.

8. Ειδικότερα αναστέλλονται, ιδίως και κατά περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφοι 2,3,4 και 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παράγραφος 1,16,50, 51, 54 παρ. 2, 84 και 102 παράγραφος 1α, του Νόμου 2725/1999, όπως αυτές ισχύουν.

9. Η άρση της αναστολής εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων συντελείται με την ολοκλήρωσή της, κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου εναρμόνισης του καταστατικού και των κανονισμών τους ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, εκδιδόμενη, μετά από έκθεση- εισήγηση, κατά το άρθρο 52 του Νόμου 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, Ελεγκτικού Συμβουλίου και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

10. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των χρηματικών ποσών, που προκύπτουν από την αναστολή επιχορηγήσεων, ποσοστών ή άλλων χρηματικών παροχών κατά περίπτωση κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

11. Αθλητικές Ομοσπονδίες, ενώσεις ή σωματεία στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 7,8 και 10 του παρόντος επιλέγουν τις διατάξεις του καταστατικού τους ελεύθερα, μη δεσμευόμενος από αυτές του Νόμου 2725/1999, για την ακώλυτη εφαρμογή της πολιτικής τους στο άθλημα.

Σχόλια