Απόσυρση ρυθμίσεων από το νομοσχέδιο για τα φάρμακα

0

Με αρκετές αλλαγές υπερψηφίστηκε χθες και επί των άρθρων στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στο Σύστημα Φαρμακευτικής Περίθαλψης.

Οι ρυθμίσεις που αφαιρέθηκαν αφορούν :

– Στην πρόβλεψη για δυνατότητα διάθεσης φαρμάκων κατόπιν έγκρισης του ΕΟΦ , προοριζόμενων αρχικά για εξαγωγή σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (αρ. 12), ενώ τα ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους, που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για νοσοκομειακή χρήση, θα χορηγούνται πλέον και από ιδιωτικά φαρμακεία στην ίδια τιμή και όχι με προσαύξηση 5% όπως αρχικώς προβλεπόταν (αρ. 9).

– Στην διάταξη του άρθρου 8, σύμφωνα με την οποία, τα υπουργεία Απασχόλησης, Υγείας και Εμπορικής Ναυτιλίας, καταρτίζουν δεσμευτικές συμβάσεις με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, για την αναγραφή φαρμάκων σε ιατρικές συνταγές του Δημοσίου και όλων των φορέων ασφάλισης ασθένειας και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

– Στη διάταξη, που όριζε ως απαρχή του μέτρου για τη χορήγηση μόνον μίας άδειας φαρμακείου ανά 1.500 κατοίκους, την 1η Δεκεμβρίου του 2005.

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου, ορίσθηκε ότι «δεν καλύπτεται η δαπάνη των φαρμάκων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει πως χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή».

Σχόλια