Αποτελέσματα αρχαιρεσιών στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών

0

Μετά την καταμέτρηση, των ψηφοδελτίων των αρχαιρεσιών της 10.2.2019 και με βάση το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής που συντάχθηκε στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας, τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν έχουν ως εξής :

A΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαϊνιώτη Αγγελική, Πρόεδρος Εφετών 272 ψήφοι
Ασπρέας Αριστοτέλης, Εφέτης 125 ψήφοι
Δανιάς Παναγιώτης, Εφέτης 346 ψήφοι
Φαϊτάς Βασίλης, Εφέτης 356 ψήφοι
Νικολοπούλου Κυπριανή, Πρόεδρος Πρωτοδικών 270 ψήφοι
Ανδοσίδου Αυγή, Πρωτοδίκης 216 ψήφοι
Δρακόπουλος Νικόλαος, Πρωτοδίκης 263 ψήφοι
Κουτσοπούλου Αικατερίνη, Πρωτοδίκης 235 ψήφοι
Μανιατόπουλος Βασίλειος, Πρωτοδίκης 206 ψήφοι
Ντέγκα Βανέσσα-Παναγιώτα, Πρωτοδίκης 253 ψήφοι

Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος Ρέκκας, Εφέτης 152 ψήφοι
Γεώργιος Διονύσιος Τσαπράζης, Πρόεδρος Πρωτοδικών 216 ψήφοι
Σταυρούλα Φίλη, Πρωτοδίκης 191ψήφοι

Κατόπιν τούτων, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης που ορίζουν τις ποσοστώσεις κατά βαθμό δικαιοδοσίας, για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται, κατά τη σειρά σταυρών προτίμησης, οι εξής:

A΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Φαϊτάς Βασίλης
Δανιάς Παναγιώτης
Λαϊνιώτη Αγγελική
Νικολοπούλου Κυπριανή
Δρακόπουλος Βασίλειος
Ντέγκα Βανέσσα-Παναγιώτα
Κουτσοπούλου Αικατερίνη

Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος -Διονύσιος Τσαπράζης
Σταυρούλα Φίλη
Γεώργιος Ρέκκας