Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για τον Διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, Εφ. Αθηνών

0

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εφετείου Αθηνών τα αποτελέσματα  γραπτών εξετάσεων για τον Διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων α’ εξεταστικής περιόδου 2015:

– Αποτελέσματα

Ακολούθως αναρτήθηκαν οι πέντε πρώτες ημέρες προγραμμάτων προφορικών εξετάσεων:
proforika1.pdf
proforika2.pdf
proforika3.pdf
proforika4.pdf
proforika5.pdf

 

 

Σχόλια