Αποτελέσματα πανελλήνιου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2017

0

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δικηγόρων – Α Εξεταστικής Περιόδου, έτους 2017, ανά εφετειακή περιφέρεια.

Εφετειακή Περιφέρεια Αθηνών

Εφετειακή Περιφέρεια Αιγαίου

Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Εφετειακή Περιφέρεια Πειραιώς

Εφετειακή Περιφέρεια Αν. Κρήτης

Εφετειακή Περιφέρεια Πατρών

Εφετειακή Περιφέρεια Ναυπλίου

Εφετειακή Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εφετειακή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εφετειακή Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Εφετειακή Περιφέρεια Δωδεκανήσου

Εφετειακή Περιφέρεια Ευβοίας

Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Εφετειακή Περιφέρεια Θράκης

Εφετειακή Περιφέρεια Ιωαννίνων

Εφετειακή Περιφέρεια Καλαμάτας

Εφετειακή Περιφέρεια Κέρκυρας

Εφετειακή Περιφέρεια Κρήτης

Εφετειακή Περιφέρεια Λαμίας

Σχόλια