Αποχή αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, την 05-01-2016 , αντιδρώντας στην εφαρμογή των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ, αποφάσισε:
 

1) Την αποχή των μελών του από όλα τα καθήκοντά τους, για το χρονικό διάστημα από 05-01-2016 μέχρι και την 19 Ιανουαρίου 2016

 2) Τη σύγκληση, μετά την επικείμενη Ολομέλεια των Προέδρων των ΔΣ Ελλάδος και για την ενιαία στάση του σώματος των δικηγόρων,  έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα ΜΟΔ, με επαναληπτική, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σχόλια