Αποχή Δικηγόρων Αθήνας

0

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ οι δικηγόροι Αθηνών απέχουν την Δευτέρα 7, Τρίτη 8, Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010.
Εάν επανακαθορισθεί η θέση του ΔΣΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Σχόλια