Αποχή των δικηγόρων Ιωαννίνων από τα καθήκοντά τους στο Διοικητικό Εφ. Ιωαννίνων την 27/9/2017

0

Σύμφωνα με την υπ.αρ. 110/11/14-9-2017 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του
Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, τα μέλη του
ως άνω Συλλόγου απέχουν από τα καθήκοντά τους στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιμο της 27/9/2017.

Η ως άνω απόφαση αποτελεί επακόλουθο της απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης για την απόσπαση υπαλλήλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΔΣΙ πατήστε εδώ

Σχόλια