Αποχή των δικηγόρων της Κορίνθου

0

Ως τις 10 Δεκεμβρίου αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Κορίνθου. Δια της αποχής, οι δικηγόροι διαμαρτύρονται για την απελευθέρωση των γεωγραφικών ορίων άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος που προβλέπεται με το άνοιγμα του επαγγέλματός τους.;

Σχόλια