Αποχή των μελών του ΝΣΚ από 5 έως 7 Νοεμβρίου

0

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μελών ΝΣΚ, αποφασίστηκε, από 5 έως 7 Νοεμβρίου, η αποχή από τις παραστάσεις των λειτουργών του ΝΣΚ για τη συζήτηση των υποθέσεων με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις συνεδριάσεις όλων των δικαστηρίων της χώρας, τη μη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τμημάτων και της Ολομελείας για έκδοση γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων της Διοίκησης, τη μη συμμετοχή στις συνεδριάσεις όλων των Διοικητικών Επιτροπών ή Συμβουλίων στα οποία μετέχουν λόγω της ιδιότητάς τους και τέλος, τη μη παροχή προφορικών συμβουλών στη Διοίκηση.

Σχόλια