Αποχή των συμβολαιογράφων

0

Αποχή από τα καθήκοντά τους και τους πλειστηριασμούς την Τετάρτη 24 Μαρτίου και την Παρασκευή 26 Μαρτίου αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, αποδεχόμενο την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. Αίτημα των συμβολαιογράφων είναι η μη υπαγωγή τους σε καθεστώς Φ.Π.Α.
“”Η επιβολή ΦΠΑ 21% στις γονικές παροχές, στις πωλήσεις που αφορούν στην α κατοικία, στα πληρεξούσια και στις λοιπές συμβολαιογραφικές υπηρεσίες επιβαρύνει σημαντικά τους έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις””, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος.

Σχόλια