Αποζημίωση 1,5 εκατ. ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο για τη Ρικομέξ

0

Αποζημίωση 1,5 εκατ. ευρώ εις βάρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και υπέρ των συγγενών τεσσάρων θυμάτων του εργοστασίου της Ρικομέξ κατά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, επιδικάστηκε το ποσό του 1.568.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για το χαμό συγγενών τους, λόγω παράνομων πράξεων και παραλείψεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου του εργοστασίου.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι πολεοδομικές διατάξεις δεν έχουν στόχο μόνο την προστασία του κοινού συμφέροντος, αλλά και την προστασία του ατομικού δικαιώματος της ζωής και της υγείας ενοίκων και περιοίκων από αυθαίρετες και επικίνδυνες κατασκευές. Οι πολεοδομικές αρχές έχουν υποχρέωση να διενεργούν προληπτικό έλεγχο νομιμότητας κατά την έκδοση των αδειών και κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας κατά την ανέγερση του κτιρίου. Επίσης, υποχρεούνται σε διαρκή έλεγχο τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Το δικαστήριο δέχθηκε τα πορίσματα της Επιτροπής για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και τη διερεύνηση των αιτίων κατάρρευσης των κτιρίων κατά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 του ΥΠΕΧΩΔΕ και διέγνωσε παράνομες πράξεις και παραλείψεις της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας κατά την έκδοση και υλοποίηση των οικοδομικών αδειών.

Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο δέχθηκε ότι κατά την έκδοση των αδειών είχε εμφανιστεί οικόπεδο υπερδιπλάσιας έκτασης από το πραγματικό, ενώ οι στατικές και αντισεισμικές μελέτες ήταν ελλιπείς και εντοπίστηκαν κατάφορες παραβιάσεις πολλών διατάξεων περί ρυμοτομίας και πολεοδομίας.

Ακόμα, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι υποχρεωτικοί έλεγχοι κατά την ανέγερση του κτιρίου, ενώ το κτίριο ήταν κτισμένο πάνω σε ρέμα, στο οποίο είχαν γίνει παράνομες επιχωματώσεις.

Σχόλια