Αποζημίωση σε εργαζομένους αναδρομικά

0

Με απόφασή του, το Πρωτοδικείο Αθηνών δέχεται ότι από τη στιγμή που οι συμβάσεις εργαζομένων μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, προκειμένου να κριθεί σε πιο μισθολογικό κλιμάκιο πρέπει να ενταχθούν, έπρεπε να είχε συνυπολογιστεί η προϋπηρεσία τους. Παράλληλα, το δικαστήριο αναγνωρίζει στη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων το δικαίωμα να ζητήσουν να πληρωθούν και τις διαφορές των αποδοχών που δικαιούνταν τουλάχιστον επί 5 χρόνια πριν από την κατάταξή τους. Σχετικές αξιώσεις έχουν προβάλει δικαστικά εργαζόμενοι με δεκάδες αγωγές, τις οποίες υπογράφουν χιλιάδες καθαρίστριες. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να κάνουν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν αποδοχές τουλάχιστον πενταετίας, από τη μετατροπή της σύμβασής τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Ειδικά για την περίπτωση των καθαριστριών, επισημαίνεται ότι εκείνες εργάζονταν στο δημόσιο, το οποίο τις χαρακτήριζε ως εργολάβους. Στη συνέχεια, το Δημόσιο ενέταξε τις εργαζόμενες σε θέσεις αορίστου χρόνου, χωρίς ωστόσο να συνυπολογίσει για τον προσδιορισμό των αποδοχών τους τα μισθολογικά κλιμάκια.

Σχόλια